28. Kom åter till det enkla livet

28 Kom åter till det enkla livet_web

 

Den som känner sin manlighet och kvinnlighet
blir en dal för världens alla vatten.
Åter till källan, evigt vital,
oskuldsfull som ett barn.

Den som är oskuldsfull utan att förneka mörkret
blir naturligt ödmjuk och närvarande.
Hon återvänder till alltings ursprung och ändlöshet.

Stå i ljuset och älska alla nederlag.
Låt dig användas som en dal för livets vatten.
Kom åter till det enkla livet.

Utstrålande enkelhet leder den visa,
tillsammans med andra,
genom att vara ett kärl för livets flöde.
Ett sådant ledarskap gör ingen skada.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:

Många esoteriska läror betonar vikten av sammansmältning av mannen och kvinnan inom oss. I den västerländska allkemin kallas detta för coniunctio, det heliga äktenskapet mellan Kungen och Drottningen. I Hinduismen symboliseras detta av gudabilden Ardhanarishwar, Shiva med en kropp som är till hälften man och till hälften kvinna. I Taoismen har vi Yin och Yang som en cirkel där Yin finns i Yang och Yang finns i Yin.

I Tomasevangeliet säger Jesus:

”När du gör de två till en, och när du gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre, och det övre likt det nedre, och när du gör man och kvinna till en enhet, så att mannen inte är man och kvinnan inte är kvinna, när du gör ögon istället för ett öga, en hand istället för en hand, en fot istället för en fot, en bild istället för en bild, då inträder du i Riket.”

Vårt tänkande har en tendens att dela upp världen i motsatspar och därefter identifiera sig med den ena delen och förskjuta den andra. Våra könsidentiteter är särskilt tydliga exempel på detta. De flesta av oss identifierar sig som antingen pojke eller flicka tidigt i livet. På samma gång förvisar vi den andra halvan till det undermedvetna. Den som är seriöst intresserad av en andlig utvecklingsresa kommer förr eller senare att stöta på denna djupa konflikt i psyket, en möjlighet att se och erkänna sin förvisade andra halva.

Den alkemiska föreningen av man och kvinna är också en symbol för uppvaknandet från tron på motsatspar till insikten att separation är en tankekonstruktion, en illusion. Man och kvinna, inre och yttre, medvetande och kropp, god och ond, alla är inlärda begrepp utan verklig substans. Den visa har sett igenom dessa konstruktioner på alla nivåer och kan därför vara som ett tomt kärl för livets dans. Hon ÄR livets dans! En enkel och öppen människa utan agenda eller dolda avsikter.

 

 

 

Text av ©Richard Krusell 2013                    Bild av ©Björn Therkelson 2013