9. Mod och måtta

 

a_The Leap_webOm du fyller ditt kärl till kanten
så spiller det lätt över.
Om du slipar din kniv för länge
så blir eggen bräcklig.

Den som ständigt vill ha mer
blir rädd att förlora allt.
Den som söker rikedom och berömmelse
blir beroende av andras uppskattning.

Gör vad du ska
och gör det helhjärtat.
Stig sedan tillbaka.
Det är vägen till sinnesro.

 

 

 

 

 

Kommentar:

”Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket”, ”Högmod går före fall”, ”Lagom är bäst” och andra liknande ordspråk finns det gott om i svenska språket. Är dessa verser enbart en uppmaning att inte förhäva sig och tro att man är något eller finns det en djupare visdom att hämta?

Det är som att människan bär på en inneboende rastlöshet och ständig drivkraft att vilja ha mer. Varför är vi inte nöjda med det som är. Varför är våra drömmars framtid så lockande och nuet så ointressant? Varför duger vi inte som vi är?

Resan mot Tao är en resa mot försoning med livet som det är. Mot att inte handla för att få bekräftelse eller för att bli rik och berömd. När handlingar föds spontant ur samklang med världen är det som att inget är beroende av mig. Livet blir lätt och utan krav. Handlingar som föds ur motstånd mot nuet skapar nya reaktioner av motstånd och separation i en evig rundgång. Livet blir en kamp.

Detta är inte en uppmaning att bli god, helig och kärleksfull. Det är en uppmaning att lägga märke till livets intimitet i alla dess uttryck, låta handlingarna födas spontant utan investering i ett speciellt resultat och komma till ro.

 

 

 

Text av ©Richard Krusell 2013                   Bild av ©Björn Therkelson 2013