Björn Therkelson

Björn själv lättHela mitt liv har jag vacklat mellan den gemenskap som tillkommer samhällsnyttiga medborgare och det själsliga oberoende som jag tycker är varje människas födslorätt. En gång studerade jag på Göteborgs Universitet, en annan gång gick jag genom större delen av Journalisthögskolans utbildning, men lusten till egna äventyr ledde mig på andra vägar. Lusten förde mig till bilder bortom orden. Jag har alltid sett bilder växa ur mina händer, varierande, ibland i följder eller sviter, ibland med överraskande språng. Bildernas åsidosatta värld omfattar utmaningar, framgångar och misslyckanden, det vill säga fullt liv. När min gode vän Richard frågade mig om jag ville göra Urban Tao med honom fanns ingen tvekan. Detta var en uppgift för mig, en uppgift som lämnat mig full frihet och samtidigt erbjudit förankring i det djupt mänskliga. Detta är ett arbete som gett mig lugn och lyftning. För den som vill se mer av sånt jag gjort eller gör finns www.bildande.se

Kontakt: b.therkelson@bildande.se