Lao Tzu

lao-tzu-on-oxLao Tzu (Lao Tse, Lao Tsu, Lao Zi) är inte ett namn i egentlig mening utan är en hederstitel som betyder ungefär den gamle mästaren eller den vördnadsvärde läraren. Lao Tzus verkliga identitet är fortfarande höljd i dunkel trots många försök att hitta en historisk person bakom titeln. De flesta är dock överens om att han funnits som en verklig person och levde i Kina någon gång mellan 600 och 400 år före Kristus.

Legenderna om honom är många. En av de mer kända är hur Tao Te Ching kom till. Lao Tzu levde i en tid av ständiga konflikter och socialt förfall. Till slut tröttnade han på den omoral han upplevde i samtidens politik och människors levnadssätt. Han beslöt att lämna samhället och leva ensam som eremit. Han reste västerut ridandes på en oxe tills han kom till det berömda bergspasset Hsien Ku. Där stoppades Lao Tzu av passets väktare, Yin Hsi, som bad honom att skriva ner sin visdom i en bok. När Lao Tzu var klar lämnade han boken till Yin Hsi och red vidare. Därefter försvann Lao Tzu och ingen hörde någonsin av honom mer.