Richard Krusell

Richard Urban TaoStörre delen av mitt liv har kännetecknats av ett rastlöst sökande och en passion att utforska verklighetens natur med mig själv som insats. Jag har sökt friheten till sjöss, I botten på flaskan och i havens djup. Jag har varit på otaliga andliga kurser och nött meditationskudden i åratal. Jag har hängt med krokar genom skinnet. Kort sagt har jag haft svårt att göra saker till häften och dragits till det radikala och gränsöverskridande. Den sanning som inte stått sig i livets alla situationer har inte varit värd att kallas för sanning. Jag har drivits av en passionerad kärlek till livet och att utforska vad som är verkligt bortom alla ord och begrepp. Ingen blev mer förvånad än jag själv när den självklara sanningen om att komma hem uppenbarade sig. En sanning som är så enkel att den är svår att beskriva. Tao Te Ching är ett mästerverk i att peka mot denna sanning och Urban Tao är min kärleksfulla hyllning till livets underbara enkelhet i all sin mångfald.

Kontakt: richard.krusell@gmail.com
Hemsida: www.richatheart.one